Taaltraining / Cursus Zakelijke Correspondentie   Lesstof   Op een activerende wijze komen de volgende onderwerpen aan de orde en worden ze geoefend:
1. Een voorbeeldbrief met op- en onopvallende standaardfouten beoordelen 2. De zakelijke brief naar vorm, inhoud en taal in vijf stappen a. publiek Stel vast wie de lezers van de brief zijn. (Denk ook aan de verborgen lezer!) (Oefening) b. referteregel Stel vast wat het onderwerp is en wat de boodschap is. (Oefening) c. de aanhef Aan wie is de brief gericht? (Oefening) d. doel vaststellen Wat wil je met je brief bereiken? (nformatie geven, aansprakelijk stellen, bezwaar aantekenen?) (Oefeningen) e. schrijf de brief (n.a.v. een casus wordt een brief geschreven) Gebruik de conventies Inhoud Zet de informatie in een logische volgorde Schud de hand van de lezer en trap niet op zijn tenen Sla de juiste toon aan f. correctie         Corrigeer de brief van uw ergste vijand (Oefeningen: verbeteren van veel voorkomende fouten in brieven (4).          Correct Nederlands                 eenvoud in zinsbouw en zinslengte, bondigheid zorgvuldige woordkeus correcte spelling nauwkeurigheid verwijswoorden beknopte bijzin 3. bespreking brief met vorm- en stijlfouten 4. veel voorkomende fouten in de brieven 5. slechtnieuwsbrief Casus slechtnieuwsbrief Schrijf n.a.v. een slechtnieuwsbrief 6. bespreking van de geschreven brief  Voorbeelden van veelgemaakte fouten
Niet Wel
… zullen wij dan ook ons uiterste best doen … … zullen wij dan ook onze uiterste best doen…
… terwijl uw schrijven ons inziens geen steekhoudend betoog is … … terwijl de argumentatie in uw schrijven onzes inziens niet steekhoudend is …
bij deze maken wij onze vordering kenbaar. bij dezen/hierbij maken wij onze vordering kenbaar.
U kan uw antwoord retourneren … U kunt uw antwoord retourneren …
// //