Tekstcorrectie / Taalcontrole

   

Laat uw spelling en stijl corrigeren

Als uw spelling niet in orde is, kost u dat vertrouwen. Vooral dt-fouten worden niet zozeer gezien als spelfouten, maar als denkfouten! Wij controleren uiterst zorgvuldig (alle voor de publiciteit bestemde) documenten.

Tekstcorrectie / Spellingcontrole

Wij corrigeren uw werk op drie onderdelen uiterst zorgvuldig.   1. Fouten in de werkwoordsvormen We kijken het werk grondig na op fouten in de werkwoordsvormen. De dt-spelling moet in alle gevallen perfect zijn. 2. Alle overige spelfouten We verbeteren tevens alle andere spelfouten, waartoe ook de fouten behoren die gemaakt worden bij het plaatsen van hoofdletters, leestekens, spaties, koppeltekens en interpunctie. 3. Stijlfouten Behalve de fouten die onder 1. en 2. vallen, corrigeren we ook stijlfouten (verkeerde zinsconstructies, slecht lopende zinnen e.d.).  

Hoe gaat Taalhulp Nederlands te werk?

Als u uw werk opstuurt via opdracht@taalhulpnederlands.nl krijgt u een bevestiging en wordt uw werk uiterst zorgvuldig gecorrigeerd. Het nagekeken en gecorrigeerde werk krijgt u digitaal in tweevoud retour. a. Eén document met de toevoeging ROOD. (Hierin kunt u niet alleen alle door mij aangebrachte verbeteringen, maar ook alle opmerkingen en suggesties zien.) b. Eén document met de toevoeging HERSTELD. (Hierin zijn alle verbeteringen geaccepteerd en doorgevoerd.) Met beide documenten ontvangt u ook de digitale factuur.  

Wat kost het laten corrigeren van mijn tekst?

We berekenen de kosten aan de hand van het aantal woorden.  Per 500 woorden betaalt u € 5,25. De prijzen zijn excl. 21% btw. Bij vaste klanten wordt het tarief – afhankelijk van de geleverde kwaliteit – doorgaans lager. Ik heb klanten die minder dan € 3,00 per 500 woorden betalen.     Hoeveel tijd neemt het correctiewerk van uw tekst in beslag? Meestal kunt u uw werk na (of zelfs binnen) één werkdag verbeterd terug hebben. Mocht het correctiewerk echter meer dan 2500 woorden bevatten, dan kunt u beter even contact met ons opnemen. Dan overleggen we per vaste tel. 0341-352340 of per mobiele tel. 06-37374254 of per e-mail info@taalhulpnederlands.nl over de deadline.