Tekstcorrectie – Spellingcontrole voor studenten en particulieren

Laat je spelling corrigeren!

Heb je een belangrijk werkstuk dat foutloos gespeld moet zijn? Laat je werk nakijken op foutieve spelling en verbeteren! Voor de kosten kun je het niet laten.   Taalhulp Nederlands corrigeert je werk op drie onderdelen uiterst zorgvuldig. Spellingcontrole van Taalhulp Nederlands. 1. Fouten in de werkwoordsvormen We kijken het werk grondig na op fouten in de werkwoordsvormen. 2. Alle overige spelfouten We verbeteren tevens alle andere spelfouten, waartoe ook de fouten behoren die gemaakt worden bij het plaatsen van hoofdletters, leestekens en interpunctie. 3. Stijlfouten Behalve de fouten die onder 1. en 2. vallen, corrigeren we ook stijlfouten (verkeerde zinsconstructies, slecht lopende zinnen e.d.). Wat kost het laten corrigeren van mijn tekst? We berekenen de kosten aan de hand van het aantal woorden. Per 500 woorden betaalt u € 5,25 (excl. 21%) btw. Klik op kosten! Hoeveel tijd neemt het correctiewerk van uw tekst in beslag? Meestal kunt u uw werk na één werkdag verbeterd terughebben. Mocht het correctiewerk echter meer dan tien bladzijden (5.000 woorden) betreffen, dan kunt u beter even contact met ons opnemen. Dan overleggen we per vaste tel. 0341-352340, per mobiele tel. 06-17648213 of per e-mail info@taalhulpnederlands.nl. Hoe verstuur je je tekst naar Taalhulp Als je je werk per e-mail opstuurt naar opdracht@taalhulpnederlands.nl wordt het zorgvuldig nagekeken op spelfouten en vakkundig verbeterd. Voorbeeld van e-mailtje als reactie op verzoek tot tekstcorrectie Dag Mike, Met genoegen wil ik je werk zorgvuldig nakijken op alle soorten taalfouten. Ik ga als volgt te werk: 1. Je stuurt me je werk in Wordbestand. 2. Ik stuur je direct na ontvangst van je werk de factuur (per 500 woorden € 5,25 + 21% btw). 3. Betaling dient vooraf te geschieden (met internetbankieren kan dat in een dag). 4. Je ontvangt je werk in tweevoud digitaal terug:

a. één document met de toevoeging ROOD; (Hierin kun je alle door mij aangebrachte verbeteringen, opmerkingen en suggesties zien.)

b. één document met de toevoeging HERSTELD. (Hierin zijn alle verbeteringen geaccepteerd en doorgevoerd

5. Uiterlijk een werkdag van 24 uur nadat je betaald hebt, ontvang je je werk helemaal gecorrigeerd terug. Ik hoop dat alles duidelijk is. Als er nog vragen zijn, hoor ik het graag. Met vriendelijke groet, Arie C. Duifhuizen TaalhulpNederlands T 0341 35 23 40