Lesstof Cursus – Taaltraining Spelling D of T

Spelling D of T:
a.  Instaptoets Schriftelijk (meten is weten) (zie i. eindtoets)
b.  +pv of -pv Wie in staat is een persoonsvorm (+pv) van een niet-persoonsvorm (-pv) te onderscheiden, heeft geen moeite meer met de spelling van de werkwoordsvormen.
c.  Oefenen in zoeken pv’s Interactief (met o.a. behulp van Muiswerk) leren zoeken en vinden van persoonsvormen.

e. Toepassen van twee

    vaste regels

Dit gebeurt aan de hand van een eenvoudig, compleet schema (de spellingkaart).

d. Regel bij +pv

    Regel bij -pv

+pv = ik-vorm opzoeken + … (nooit: stam + … )

–pv = langer maken om te horen of de -pv op een d of t eindigt? of: zo kort mogelijk

f.  Oefenen Regels (d) worden ingeslepen
g. Sterke werkwoorden Hoe worden sterke werkwoorden vervoegd?
h. Engelse werkwoorden Engelse woorden worden op de Nederlandse wijze vervoegd. (Hij updatete, deletete gistermiddag de gegevens. Hij updatet, deletet nu de gegevens.)

h. Oefenen;

    alle problemen

Alle mogelijke problemen met de spelling van de werkwoordsvormen worden geoefend. (ge-e-maild, ge-sms’t, gedeletet)
i. Eindtoets Schriftelijk (rendement is nauwkeurig meetbaar)