Lesstof Cursus – Taaltraining Spelling D of T

Spelling D of T – Spelling Werkwoordsvormen

 
a.  InstaptoetsSchriftelijk (meten is weten) (zie ook i.)
b.  +pv of -pvWie in staat is een persoonsvorm (+pv) van een niet-persoonsvorm (-pv) te onderscheiden, heeft geen moeite meer met de spelling van de werkwoordsvormen.
c.  Oefenen in zoeken pv’sInteractief (met o.a. behulp van Muiswerk) leren zoeken en vinden van persoonsvormen.

e. Toepassen van twee

    vaste regels

Dit gebeurt aan de hand van een eenvoudig, compleet schema (de spellingkaart).

d. Regel bij +pv

    Regel bij -pv

+pv = ik-vorm opzoeken + … (nooit: stam + … )

–pv = langer maken om te horen of de -pv op een d of t eindigt? of: zo kort mogelijk

f.  OefenenRegels (d) worden ingeslepen
g. Sterke werkwoordenHoe worden sterke werkwoorden vervoegd?
h. Engelse werkwoordenEngelse woorden worden op de Nederlandse wijze vervoegd. (Hij updatete, deletete gistermiddag de gegevens. Hij updatet, deletet nu de gegevens.)

h. Oefenen;

    alle problemen

Alle mogelijke problemen met de spelling van de werkwoordsvormen worden geoefend. (ge-e-maild, ge-sms’t, gedeletet)
i. EindtoetsSchriftelijk (rendement is nauwkeurig meetbaar)