Combinatie Spellingcursussen D of T en Nieuwe Spelling

 

a. Spelling van de werkwoordsvormen (D of T)

In de drieënhalf uur die we tot onze beschikking hebben, trainen we eerst de spelling van de werkwoordsvormen. Eerst oefenen we met het vinden van de persoonsvormen. Dat is cruciaal. De rest is een peulenschil. De regels worden ingeslepen. Zelfs dyslectische deelnemers beleven de vreugde van het onder de knie hebben van de juiste toepassing van de spellingregels van de werkwoordsvormen (D of T).

 

b. Nieuwe spelling en de algemene spellingregels NL

In de anderhalf uur die overblijft oefenen we o.a. via geselecteerde internetprogramma’s met de algemene spellingregels van het Nederlands. Alleen die problemen komen aan de orde waar algemene regels achter zitten. Bijvoorbeeld: wanneer gebruik je de apostrof (vwo’er, ge-msn’d, enz) en wanneer gebruik je een koppelteken in bijvoorbeeld ‘ge-e-maild’?   Voor meer informatie kunt u klikken op Algemene Cursusinformatie  

 

Foto’s leslocatie Putten (tot 1 januari 2021)