Bedrijven, instellingen, scholen en organisaties


Cursussen / Taaltrainingen              TAAL & TEKST ook tekstcorrectie
Cursussen Spelling voor een professioneel taalgebruik Dé spellingcursus voor bedrijven e.d., die helemaal geënt is op de praktijk van alle dag, is Combinatiecursus nr. 3. 1. Spelling (D of T) (werkwoordsvormen en grammatica: betaald of betaalt; Hij update of Hij updatet?) 2. Spelling (NL Alg.) (algemene en nieuwe spelling: sms’je of sms-je; hbo of HBO;) 3. Spelling (Combinatiecursus) (combinatie 1 en 2) Cursus Corresponderen / Formuleren   4. Corresponderen / Formuleren   (zakelijke correspondentie) Cursusinfo Duur: een dagdeel (3½ uur) Werkwijze: interactief (internet, Muiswerk) Maximaal aantal deelnemers: vijf (uiterst effectief, onze succesformule) Cursus op maat In onderling overleg passen wij onze cursus(sen) aan aan de behoeften van u of uw personeel. Veel gevraagde cursussen / trainingen bestaan uit een combinatie van Spelling D of T en Spelling NL Algemeen. Lesstof Klik op de link voor de lesstof voor Cursus / Training Spelling D of T (1) de lesstof voor Cursus / Training Spelling NL Algemeen (2) en de lessstof voor Cursus / Training Combinatie van 1 en 2 (3).  Kosten Incompany € 65,00 (excl. 21 % btw) per persoon Deze bedragen zijn inclusief lesmateriaal zoals: * een map * een samenvatting van de regels en documentatie * een aantal oefeningen * links naar meesterlijke oefeningen op het internet * een pen * een certificaat Reiskosten Tegen een reisvergoeding van € 0,19 per km zijn wij graag bereid naar uw locatie te komen (incompany).  

Lesstof Taaltrainingen Spelling D of T en Spelling Alg.

Lesstof Cursussen: Spelling Werkwoordsvormen (Lesstof, bedoeld voor cursus 1 en 3.)
a. Instaptoets Schriftelijk
b. +pv of -pv Wie in staat is een persoonsvorm (+pv) van een niet-persoonsvorm (-pv) te onderscheiden, heeft geen moeite meer met de spelling van de werkwoordsvormen.
c. Oefenen in zoeken pv’s Interactief (met o.a. behulp van Muiswerk) leren zoeken en vinden van persoonsvormen.
e. Toepassen van twee vaste regels Dit gebeurt aan de hand van een eenvoudig, compleet schema (de spellingkaart).
d. Regel bij +pv Regel bij -pv +pv = ik-vorm opzoeken + ……… – pv = langer maken om te horen of de -pv op een d of t eindigt? of: zo kort mogelijk
f.  Oefenen Regels (d) worden ingeslepen
g. Sterke werkwoorden Hoe worden sterke werkwoorden vervoegd?
h. Engelse werkwoorden Engelse woorden worden op de Nederlandse wijze vervoegd. (Hij updatete, deletete gistermiddag de gegevens. Hij updatet, deletet nu de gegevens.)
h. Oefenen alle problemen Alle mogelijke problemen met de spelling van de werkwoordsvormen worden geoefend. (ge-e-maild, ge-sms’t, gedeletet)
i. Eindtoets Schriftelijk (rendement is nauwkeurig meetbaar)
(Nieuwe) Algemene Spellingregels Nederlands (Lesstof, bedoeld voor cursus 2 en 3.)
a. Foutenlijst (U ontvangt een lijst met de door Nederlanders meest gemaakte fouten.)
b. Woordenlijst.org (In deze Woordenlijst Nederlandse Taal vindt u de officiële spelling van alle woorden. Zet hem in de favorieten!
c. Meervouden (datum-data-datums, café-cafés, ski-ski’s, baby-baby’s, bacterie-bacteriën, genie-genieën maar ook medium en media; is het De media komen erbij of De media komt erbij?)
d. Verkleinwoorden (cafeetje, skietje, dinertje)
e. Tussen-en of tussen-s (gedachtewisseling of gedachtenwisseling, kippeëi of kippenei)
f.  Hoofdletters (Aan mevr. Van den Hove, btw of BTW, 38 brieven werden verstuurd of 38 Brieven werden verstuurd.)
g. Aaneen of los (probleem analyse of probleemanalyse, mond tot mond reclame of mond-tot-mondreclame)
h. Apostrof en koppelteken (ge-sms’t, sms-bericht, Alex’ onderneming)
i.  Afkortingen (vwo of VWO, vwo’er of vwo-er, vwo’klas of vwo-klas, havo-leerling of havoleerling)
j.  Getallen schrijven (18 of achttien, 60 of zestig, drie kwart of driekwart,
k. Betrekkelijke voornaamwoorden (Het plan dat gemaakt is of Het plan die.., Het enige dat.. of Het enige wat…)
l.  Als of dan
m.U of uw, jou of jouw
n. Hen of hun
o. Liggen-leggen, kennen-kunnen
En wat verder gewenst wordt!
// //