Tekstcorrectie en Cursussen

Twee diensten:

1. Tekstcorrectie

2. Cursussen

(Vier Spellingcursussen en één cursus Zakelijke Correspondentie)   

1. Tekstcorrectie

Een correcte spelling wekt vertrouwen. Uw boodschap komt alleen goed over als uw spelling en zinsbouw in orde zijn. Voor bedrijven is het van het allergrootste belang foutloze documenten te versturen. Klik hieronder voor meer informatie.

2. Spellingcursussen

We geven vijf cursussen: vier cursussen spelling en één cursus zakelijke correspondentie.

Cursus DT-Spelling (werkwoordspelling)

Voor een perfecte beheersing van de werkwoordspelling.

Ik vermoed dat hij niet op tijd betaal… met een d of een t?

Hij update de gegevens of hij updatet de gegevens… update of updatet?

Trefzeker het goede antwoord invullen?

Volg een cursus Spelling D of T.

Cursus Algemene, nieuwe en nieuwste spelling NL

U leert de belangrijkste spellingregels op de juiste wijze hanteren. Sms’je of sms-je? Gedachtegoed of gedachtengoed?

Combinatie van de cursus D of T / Cursus Nieuwe spelling NL Dit is een combinatie van de cursus D of T en de cursus Nieuwe spelling NL Algemeen. In twee uur hebt u de werkwoordspelling onder de knie en in anderhalf uur de belangrijkste algemene spellingregels.

Taaltoetstraining

Een training voor alles wat pabostudenten en andere hbo’ers weten moeten om te slagen voor hun taaltoetsen.

Cursus Zakelijke Correspondentie

Zakelijke Correspondentie

Uw brieven of e-mailtjes moeten perfect zijn. De cursus Zakelijke Correspondentie (formuleren en   corresponderen) is daarbij een onmisbare basis én ruggensteun.