Voorwaarden en garanties

Tekstcorrectie – Spellingcorrectie

 

1. Taalhulp Nederlands werkt vanuit de normen die vervat staan in de Tien Geboden van de Bijbel.

 

2. Taalhulp Nederlands behoudt zich daarom het recht voor om werk dat blasfemisch van inhoud is, pornografische teksten bevat of anderszins op een overduidelijke manier in strijd is met het in nummer 1 genoemde,  te weigeren.

 

3. Taalhulp Nederlands garandeert dat uw werk zorgvuldig en vakkundig wordt nagekeken en verbeterd. Als we een fout in de spelling van de werkwoordsvormen over het hoofd hebben gezien, ontvangt u voor elke werkwoordsfout € 1,50 terug.

 

4. Taalhulp Nederlands garandeert dat ook de overige spelling zorgvuldig wordt gecorrigeerd, maar voor elke andere spelfout dan onder 3, ontvangt u € 0,10 terug.

 

5. Taalhulp Nederlands hanteert dezelfde garantieregel voor de stijlfouten als de regel voor de onder 4. genoemde spelfouten.

 

6. Taalhulp Nederlands garandeert dat de gecorrigeerde teksten zorgvuldig zijn nagekeken op spelling en zinsbouw, maar niet op inhoud. Taalhulp Nederlands kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor de kwaliteit van de inhoud.

Cursussen – Trainingen

 

1. Taalhulp Nederlands garandeert kwalitatief goede cursussen, gegeven door een gecertificeerd professional, incompany of op de eigen leslocatie te Putten.

 

2. De kwaliteit van de de Cursus Spelling D of T is meetbaar d.m.v een instaptoets en een eindtoets. Niet goed? Geld terug!