Lesstof Cursus Nieuwe Spelling NL

  De regels worden uitgelegd en ingeslepen.  

 

a.  Foutenlijst U ontvangt een lijst met de door Nederlanders meest gemaakte fouten.
b.  Woordenlijst.org In deze Woordenlijst Nederlandse Taal vindt u de officiële spelling van alle woorden. Zet hem in de favorieten!
c.  Meervouden datum-data-datums, café-cafés, ski-ski’s, baby-baby’s, bacterie-bacteriën, genie-genieën, medium-media Is het De media komen erbij of De media komt erbij?
d.  Verkleinwoorden cafeetje, skietje, dinertje
e.  Tussen-en of tussen-s gedachtewisseling of gedachtenwisseling, kippeëi of kippenei
f.   Hoofdletters Aan mevr. J. Van den Hove of Aan Mevr. J. van den Hove btw of BTW, 38 brieven werden verstuurd of 38 Brieven werden verstuurd.
g.  Aaneen of los probleem analyse of probleemanalyse mond tot mond reclame of mond-tot-mondreclame
h.  Apostrof en koppelteken Correct gespeld: ge-sms’t, sms-bericht, Alex’ onderneming
i.   Afkortingen vwo of VWO / vwo’er of vwo-er / vwo’klas of vwo-klas havo-leerling of havoleerling
j.   Getallen schrijven 18 of achttien, 60 of zestig, drie kwart of driekwart
k.   Betrekkelijke voornaamw. Het plan dat gemaakt is of Het plan die… Het enige dat.. of Het enige wat..
l.   Als of dan
m. U of uw, jou of jouw
n.  Hen of hun
o.  Liggen-leggen, kennen-kunnen
En wat verder gewenst wordt!