Lesstof Corresponderen Formuleren

Taaltraining / Cursus Zakelijke Correspondentie

 

Lesstof 

Op een activerende wijze komen de volgende onderwerpen aan de orde en worden ze geoefend:

 

1. Een voorbeeldbrief met op- en onopvallende

    standaardfouten beoordelen

 

2. De zakelijke brief naar vorm, inhoud en taal

    in zes stappen

     a. Publiek (Stel vast wie de lezers van de brief zijn. Denk

         ook aan de verborgen lezer!

     b. Referteregel (Stel vast wat het onderwerp is en wat de

         boodschap is.)

     c. De aanhef (Aan wie is de brief gericht?)

     d. Doel vaststellen (Wat wil je met je brief bereiken?

         Informatie geven, aansprakelijk stellen, bezwaar

         aantekenen?)

    e.  Schrijf de brief (N.a.v. een casus wordt een brief 

         geschreven.)

         Gebruik daarbij de conventies:

         Inhoud

              – Zet de informatie in een logische volgorde

              – Schud de hand van de lezer en trap niet op zijn

                 tenen

              – Sla de juiste toon aan

    f. Correctie (Corrigeer de brief alsof die van uw ergste

       vijand is.)  

       Correct Nederlands 

               – eenvoud in zinsbouw en zinslengte, bondigheid

               – zorgvuldige woordkeus

               – correcte spelling

               – nauwkeurigheid

               – verwijswoorden

               – beknopte bijzin

 

3. Bespreking brief met vorm- en stijlfouten

 

4. Veel voorkomende fouten in de brieven

 

5. De slechtnieuwsbrief

 

6. Bespreking van een zelf geschreven brief naar

    aanleiding van een casus.